กันยายน 7, 2017

สรินเรสซิเด้นซ์ ( Sarin Residences )

สรินเรสซิเด้นซ์

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่พักเป็นแบบรายเดือนที่เปิดให้กับลูกค้าที่มาพักชั่วคราวในระยะสั้นๆ เช่น 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี

ทาง สุรจิตทุ่งสง ได้ส่งทีมงานคุณภาพเข้าไปเสนอแนะนำเกี่ยวกับสินค้า คิดและวางแผนระบบการติดตั้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสรินเรสซิเด้นซ์อย่างเหมาะสมให้กับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งทางสรินเรสซิเด้นซ์เองจึงได้ไว้วางใจให้ สุรจิตทุ่งสง ดูแลระบเครื่องใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ

โดยทาง สรินเรสซิเด้นซ์ ได้บอกกับเราว่า “ทางสุรจิตทุ่งสงมีสินค้ามากมายให้เลือกและตรงตามความต้องการของลูกค้า สินค้าตอบโจทย์ของลูกค้า ราคาเหมาะกับงบประมาณ และมีทีมงานที่คอยให้บริการอย่างครบครัน” ด้วยเหตุผลนี้ทาง สรินเรสซิเด้นซ์จึงไว้วางใจให้สุรจิตทุ่งสงดูแลธุรกิจ

ที่อยู่ 123 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 086-6954246