สุรจิตออนไลน์ surajit.co.th - เครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, ไอที, ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีรายการสินค้าที่อยู่จัดส่ง
กำหนด
ใช้พิกัดอุปกรณ์
รหัสไปรษณีย์ : กำหนด

ตำแหน่งงาน สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการพนักงาน
Benefit พนักงานสุรจิตคือฟันเฟืองสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ทั้งหมดของสุรจิต การทำงานอย่างหนักของพนักงานทุกคน เป็นแรงผลักดันอันสำคัญ ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของสุรจิตประสบความสำเร็จ การตอบแทนพนักงาน ที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง หรือสวัสดิการของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุรจิตมีให้กับพนักงานทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน

1. ประกันสังคม

เป็นสวัสดิการที่สุรจิตจัดให้กับพนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยสุรจิตจะหักเงินสมทบประกันสังคมส่วนของพนักงาน และสุรจิตจะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากันตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตั้งแต่วันแรกที่มาเริ่มทำงานที่สุรจิต

SSO

2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมอบทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตัวพนักงานเอง  พนักงานมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลต่างๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการใช้สิทธิประกันสังคม นอกเหนือจากนั้นยังมีค่ารักษาทางทันตกรรม และค่าตรวจสุขภาพประจำปี เพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคน

3. สวัสดิการค่าครองชีพ

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของพนักงาน พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิในการเบิกสวัสดิการค่าครองชีพเพื่อลดรายจ่าย โดยสามารถเบิก ค่าน้ำมันรถที่ใช้ในการเดินทางมาทำงาน, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน และค่าทำแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ได้

4. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

สุรจิตให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของพนักงานทุกคน และสนับสนุนการให้การศึกษากับบุตรของพนักงาน พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีมีสิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร โดยบุตรต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ลำดับที่ 1-3 เท่านั้น บุตรต้องมีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

5. วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี

พนักงานมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีสูงสุดเป็นจำนวน 7 วันต่อปีปฏิทิน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวในการทำงาน

6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน หรืองานศพ มีวงเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 500-3,000 บาท แล้วแต่กรณีไป

หมายเหตุ การเบิกสวัสดิการแต่ละรายการจะมีเงื่อนไขตามระเบียบของทางบริษัทกำหนดไว้

 

 

ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ลืมรหัสผ่าน?  ลงทะเบียน
หรือ

ตัวกรองการค้นหา

ยี่ห้อ :

ติดต่อราคาโครงการ

B2BContact

ขณะนี้มีลูกค้าเยี่ยมชม

เรามี 159 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกใจ และติดตาม สุรจิต

แชทและแชร์รูปผ่านไลน์

LINEOfficerAccountID
add line

ร้านค้าในเครือข่าย Yes

Yes Thailand Logo

ชมสินค้าใหม่ผ่านทางโฆษณาโทรทัศน์

 
สอบถามผ่านแชทออนไลน์
จ-ส 8.30-19.00 น.
อา 8.30-17.30 น.