สุรจิตออนไลน์ surajit.co.th - เครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, ไอที, ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีรายการสินค้าที่อยู่จัดส่ง
กำหนด
ใช้พิกัดอุปกรณ์
รหัสไปรษณีย์ : กำหนด

ฝ่ายบริการลูกค้า คืนภาษีนักท่องเที่ยว
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยว

vat-refund

นักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิเรียกคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากสุรจิต ได้ตามโครงการของทางรัฐบาลที่ให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าภายในสุรจิต สามารถรวบรวมใบเสร็จมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ภายในวันเดียวกัน เพื่อขอรับใบคำร้องขอคืนภาษี มูลค่าเพิ่มได้ที่ จุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

  • นักท่องเที่ยวที่สามารถเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องไม่ถือสัญชาติไทย ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และไม่เป็นสมาชิกของสายการบิน/ ลูกเรือใดๆ ที่กำลังเดินทางออกนอกประเทศ
  • สินค้าที่สามารถคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องเป็นสินค้าที่รวมใบเสร็จในวันเดียวกันมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท (ยอดรวมต้องมากกว่า 5,000 บาท) และต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้าม และต้องนำออกจากราชอาณาจักรภายใน 60 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า
  • สินค้าต้องนำออกผ่านทางท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และอู่ตะเภา หากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่า 10,000 บาทจะคืนเป็นเงินสด แต่หากสูงกว่า 10,000 บาท จะคืนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือโอนผ่านทางบัตรเครดิต
  • สินค้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สามารถทำคืนสินค้าตามนโยบายการรับคืนสินค้าของสุรจิตได้ 

 

VAT REFUND SERVICE FOR TOURIST

Surajit Thungsong Co., Ltd. has co-operated with the governmental sector in VAT Refund for Tourist campaign. This campaign allows tourists who make more than 2,000 Baht purchases within one day to collect their receipts in order to acquire VAT Refund Invoice at the VAT Refund Counter.

vat-refund

Terms & Conditions

  • Those who are eligible to acquire VAT Refund Invoice must not hold Thai nationality, do not reside in Thailand and are not a crew staff of any airline which are about to depart from the Kingdom of Thailand.
  • When you make a purchase, show your passport ask the sale assistant a VAT Refund Form (P.P 10) to fill out and attach it with the original tax invoices.
  • Merchandise that can be able to acquire VAT Refund Invoice must be over 2,000 Baht from the receipt collection within one day (total purchase must be over 2,000 baht). However, the purchases must not be prohibited and must be brought out from Thailand within 60 days of purchase via 5 international airports - Suvarnabhumi International Airport, Phuket International Airport, Chiangmai International Airport, Hat Yai International Airport, and U-Tapao International Airport.
  • In case that the VAT Refund is lower than 10,000 Baht, cash will be granted. However, if it exceeds 10,000 Baht, the promissory note will be granted or transfer through your credit card.
  • Merchandise which has already been received VAT Refund, cannot be refund according to the policies of the store.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 14:03 น.
 

ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ลืมรหัสผ่าน?  ลงทะเบียน
หรือ

ตัวกรองการค้นหา

ยี่ห้อ :

ติดต่อราคาโครงการ

B2BContact

ถูกใจ และติดตาม สุรจิต

แชทและแชร์รูปผ่านไลน์

LINEOfficerAccountID
add line

ร้านค้าในเครือข่าย Yes

Yes Thailand Logo

ชมสินค้าใหม่ผ่านทางโฆษณาโทรทัศน์

 
สอบถามผ่านแชทออนไลน์
จ-ส 8.30-19.00 น.
อา 8.30-17.30 น.