สุรจิตออนไลน์ surajit.co.th - เครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, ไอที, ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีรายการสินค้าที่อยู่จัดส่ง
กำหนด
ใช้พิกัดอุปกรณ์
รหัสไปรษณีย์ : กำหนด

ตำแหน่งงาน Retail Tech Startup
Retail Tech Startup

“We Are The Tech Firm In Retail Industry”

ถึงแม้ว่าบริษัทหลักของเราจะอยู่ในธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แต่ด้วยนโยบาย สุรจิต 4.0 ที่ต้องการพัฒนารูปแบบธุรกิจและช่องทางจัดจำหน่าย โดยการนำเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาใช้งานในธุรกิจจริง เราจึงคิดว่าเราเป็นเหมือน “บริษัททางด้านเทคโนโลยี ที่ทำงานอยู่ในวงการค้าปลีก”

dev-diversity

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบบงาน

-    ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าลดต้นทุนในการทำงาน และบริหารจัดการ
-    มีระบบบริหารงานภายในหรือ ERP ที่มีความสามารถเทียบเท่าหรือดีกว่าท้องตลาด โดยใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าตามขนาดของธุรกิจ SME
-    ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร ง่ายและโปร่งใส
-    ช่วยให้ลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ และเสนอบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
-    สร้างระบบการจัดการศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐาน ISO
-    ระบบงานต้องมีมาตรฐานกลาง แต่สามารถดัดแปลงและนำไปใช้งานในร้านค้าอื่นๆ ในวงการธุรกิจค้าปลีกด้วยกันได้
-    เมื่อร้านค้าต่างๆนำระบบงานไปใช้ร่วมกัน จะทำให้สามารถเชื่อมโยงและประสานงานต่อกันได้ง่าย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยัง Supplier ได้อย่างเป็นเอกภาพ

dev-logo-surajit dev-logo-profitmachine

ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบงานที่ใหญ่ขึ้นและใช้งานในวงกว้างขึ้น จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกภายใต้ชื่อ บริษัท โปรฟิทแมชชีน จำกัด เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานโดยเฉพาะ ดังนั้นการรับสมัครทีมงานพัฒนาระบบของทาง บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด และ บริษัท โปรฟิทแมชชีน จำกัด จะอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งเราใช้หลักการคล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google
dev-logo-google

-    คนที่ฉลาด และมีไหวพริบความรู้รอบตัวสูง
-    คนที่จะสร้างประโยชน์และเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทเดินไปในทิศทางที่ดีได้ นอกจากนั้นยังสามารถปรับตัวอยู่รวมกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อีกด้วย
-    คนที่มีความพยายามจะทำงานให้สำเร็จ
-    คนที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และสนใจที่อยากจะ ‘ทำ’ งานจริงๆ
-    คนที่มีความเป็นผู้นำ สามารถผลักดันทีมได้และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
-    คนที่สามารถจะเติบโตควบคู่ไปกับความสำเร็จของบริษัทได้
-    คนที่มีความสามารถหลากหลาย มีทักษะหลายด้าน และมีความสนใจในสิ่งเฉพาะทาง
-    คนที่มีจริยธรรม และ จรรยาบรรณอันดีงามสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่พึ่งจบการศึกษา  สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกบริษัทเพื่อเข้าทำงานในครั้งแรก คือประสบการณ์ในการเรียนรู้ทุกๆอย่าง เหมือนกับคำพูดของ คุณแจ็ค หม่า แห่ง Alibaba
dev-jackma

“ก่อนจะถึงอายุ 30 จงทำตามผู้อื่น ลองไปทำงานในบริษัทเล็กๆ แน่นอนว่าปรกติแล้วบริษัทใหญ่ๆมักจะมีโอกาสในการเรียนรู้สูงกว่า แต่คุณจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่ถ้าทำงานในบริษัทขนาดเล็กจะสอนให้คุณรู้จักความทะเยอทะยาน ได้รู้จักความฝัน ได้รู้จักการดิ้นรนเอาตัวรอด คุณจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งมันก็เป็นไปตามเวลาอันเหมาะสม ก่อนจะอายุ 30 สิ่งที่ควรจะมองหาไม่ใช้บริษัทดังๆ แต่เป็นเจ้านายเก่งๆ ที่คุณจะใช้เขาเป็นต้นแบบ เจ้านายที่เก่งเขาจะสอนงานคุณด้วยวิธีที่แตกต่างจริงๆครับ”


เราต้องการคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอันยอดเยี่ยมของเรา


 

C# Developer

-    เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer Science , Computer Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
-    มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยภาษา C#.NET
-    เคยออกแบบรายงานข้อมูลด้วย SAP Crystal Report
-    มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล RDBMS ด้วย MSSQL

-    มีตรรกะที่ดี / หัวไว / แก้ไขปัญหาเก่ง / มีความรับผิดชอบ
-    มีความรู้พื้นฐานระบบจัดการซอร์สโค้ด Git หรือ Bitbucket
-    ค่าจ้าง 18,000 – 25,000 ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
-    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาร่วมงาน และยินดีรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ใจรัก
dev-logo-c dev-logo-crystal dev-logo-mssql
 


 

PHP Developer

-    เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer Science , Computer Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
-    เขียนโปรแกรม  PHP, Java Script, HTML, CSS, JQUERY ได้  รันบน LAMP  
-    มีประสบการณ์ใช้งาน Framework เช่น Joomla, WooCommerce, Magento
-    มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล RDBMS ด้วย MySQL
-    มีประสบการณ์เขียน หรือ ออกแบบ Web Service, API

-    มีตรรกะที่ดี / หัวไว / แก้ไขปัญหาเก่ง / มีความรับผิดชอบ   
-    มีความรู้พื้นฐานระบบจัดการซอร์สโค้ด Git หรือ Bitbucket
-    ค่าจ้าง 18,000 – 25,000 ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
-    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาร่วมงาน และยินดีรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ใจรัก
dev-logo-joomla dev-logo-wordpress dev-logo-mysql
 


 

Mobile App Developer

-    เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer Science , Computer Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
-    มีประสบการณ์เขียน Mobile App แบบ Cross Platform เช่น Cordova, Ionic, React
-    มีประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือระบบ Android หรือ iOS
-    มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล RDBMS ด้วย SQL Lite
-    มีประสบการณ์ในการเรียกใช้งาน RESTFul API ด้วย JSON, XML

-    มีตรรกะที่ดี / หัวไว / แก้ไขปัญหาเก่ง / มีความรับผิดชอบ   
-    มีความรู้พื้นฐานระบบจัดการซอร์สโค้ด Git หรือ Bitbucket
-    ค่าจ้าง 18,000 – 25,000 ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
-    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาร่วมงาน และยินดีรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ใจรัก
dev-logo-ionic dev-logo-node dev-logo-sqlite
 


 

Python Developer

-    เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer Science , Computer Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
-    สามารถเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Python
-    ใช้งานและตั้งค่าระบบ Ubuntu หรือ CentOS ได้
-    หรือมีประสบการณ์แก้ไขระบบงาน Odoo ด้วย Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    หรือมีประสบการณ์ใช้งาน Framework เช่น Django, Pyramid จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    หรือมีประสบการณ์ พัฒนาระบบ Machine Learning หรือ Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล RDBMS ด้วย PostgreSQL

-    มีตรรกะที่ดี / หัวไว / แก้ไขปัญหาเก่ง / มีความรับผิดชอบ   
-    มีความรู้พื้นฐานระบบจัดการซอร์สโค้ด Git หรือ Bitbucket
-    ค่าจ้าง 18,000 – 25,000 ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
-    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เข้ามาร่วมงาน และยินดีรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ใจรัก
dev-logo-python dev-logo-odoo dev-logo-postgresql
 


วันและเวลาทำงานประจำ

วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น.
หยุดประสำสัปดาห์ 2 วัน คือ วันเสาร์และอาทิตย์ (อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความจำเป็นของงานและตำแหน่งงาน)

สวัสดิการพนักงานประจำในสำนักงานส่วนกลาง

-    ประกันสังคม
-    วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วัน
-    เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD*, เบิกค่าทันตกรรม*, เบิกค่าแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์*
-    เบิกค่าน้ำมันเดินทางมาทำงาน*, เบิกค่าโทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน*
-    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร*
หมายเหตุ *เมื่อครบเงื่อนไขการทำงานที่บริษัทกำหนด

วิธีการสมัครงาน

สามารถสมัครงานกับเราได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. ส่งสแกน ใบสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. หรือเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด ชั้น 2 ทุกวันตั้งแต่เวลา  08:30 - 17:30 น.
3. หรือจัดส่งทางจดหมาย ใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. ใบสมัครงาน
2. รูปถ่ายขนาด 1 จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบขับขึ่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
6. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)
7. สำเนาเอกสารผลการศึกษาและใบประกาศนียบัตร
8. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)สอบถามข้อมูลตำแหน่งงานเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-411-169 ต่อ 130

developer-need

 

ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ลืมรหัสผ่าน?  ลงทะเบียน
หรือ

ตัวกรองการค้นหา

ยี่ห้อ :

ติดต่อราคาโครงการ

B2BContact

ขณะนี้มีลูกค้าเยี่ยมชม

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกใจ และติดตาม สุรจิต

แชทและแชร์รูปผ่านไลน์

LINEOfficerAccountID
add line

ร้านค้าในเครือข่าย Yes

Yes Thailand Logo

ชมสินค้าใหม่ผ่านทางโฆษณาโทรทัศน์

 
สอบถามผ่านแชทออนไลน์
จ-ส 8.30-19.00 น.
อา 8.30-17.30 น.