สุรจิตออนไลน์ surajit.co.th - เครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, ไอที, ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีรายการสินค้าที่อยู่จัดส่ง
กำหนด
ใช้พิกัดอุปกรณ์
รหัสไปรษณีย์ : กำหนด

ที่ร้านค้า บรรษัทบริบาล
บรรษัทบริบาล
ในระดับของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ในระดับของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน

ในระดับของลูกค้าและผู้บริโภค ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้องเที่ยงตรง การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การยุติข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของผู้บริโภค

ในระดับของคู่ค้า การยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม การดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า การไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า การส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่วมกับองค์กร

ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม การสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

ในระดับของประชาสังคม การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือทำประชาพิจารณ์ต่อการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน

ร้อยน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช 2560

article-264ร้อยน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช 2560
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด ตั้งใจทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฟรีค่าแรงซ่อมและส่วนลดค่าอะไหล่แท้

article-263สุรจิต ทำดีเพื่อพ่อ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตู้เย็น เครื่องซักผ้า จนน้ำ นำมาซ่อมฟรีค่าแรง และรับส่วนลดค่าอะไหล่แท้

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:28 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ลืมรหัสผ่าน?  ลงทะเบียน
หรือ

ตัวกรองการค้นหา

ยี่ห้อ :

ติดต่อราคาโครงการ

B2BContact

ขณะนี้มีลูกค้าเยี่ยมชม

เรามี 165 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกใจ และติดตาม สุรจิต

แชทและแชร์รูปผ่านไลน์

LINEOfficerAccountID
add line

ร้านค้าในเครือข่าย Yes

Yes Thailand Logo

ชมสินค้าใหม่ผ่านทางโฆษณาโทรทัศน์

 
สอบถามผ่านแชทออนไลน์
จ-ส 8.30-19.00 น.
อา 8.30-17.30 น.